Zwroty

ZWROTY

Kiedy można dokonać zwrotu:

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” art.2 ust.1, Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Jednakże prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy:
• nie minęło 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia
• zakupu dokonałeś jako osoba prywatna, a nie jako firma

Przeczytaj uważnie zanim zwrócisz towar:

• Prawo zwrotu towaru w ramach w/w ustawy bez podawania przyczyny przysługuje tylko Konsumentom
• Konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru
• Zwrot towaru do naszego sklepu odbywa się na koszt Konsumenta (chyba, że zwrot towaru następuje po pomyłce sklepu wtedy sklep ponosi koszty transportu)
• Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru, chyba, że dotyczy to towarów NA ZAMÓWIENIE
• Konsument otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez nasz sklep

Zanim Konsument zdecyduje się odesłać towar do naszego sklepu należy upewnić się że:

- towar znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu
- towar nie nosi śladów użytkowania poza tymi jakie są konieczne do przetestowania produktu
- towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji
- Konsument dołączył formularz odstąpienia i podał swoje dane wraz z numerem telefonu, oraz informacją zawierającą dane do przelewu (do zwrotu środków)
- Konsument dobrze go zabezpieczył na czas transportu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Sprzedający rości sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu.
- w przypadku niespełnienia, którejś z powyższych zasad towar zwrot może nie zostać przyjęty, a zwrócony towar będzie można odebrać w siedzibie firmy.

Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

W przypadku zamówienia produktów oznaczonych hasłem: NA ZAMÓWIENIE, a następnie z niezawinionej przez sklep ,,TERM24" oraz firmę „MT Invest Sp. z o.o. Sp. k.” rezygnacji przez Konsumenta z zamówienia na te produkty, Sprzedający rości sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu, gdyż towar ten był sprowadzany na specjalne życzenie Konsumenta (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów).

W przypadku braku informacji o rezygnacji z zamówienia oraz braku oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta Sprzedający ma prawo do obciążenia Konsumenta kosztami transportu określonego w specyfikacji zamówienia w obie strony.
W przypadku braku odstąpienia od umowy Sprzedający ma prawo dochodzić zapłaty pełnej ceny za zrealizowaną umowę kupna sprzedaży.

Formularz zwrotu