Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

ZWROTY

Kiedy można dokonać zwrotu:

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” art.2 ust.1, Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Jednakże prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy:
• nie minęło 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia
• zakupu dokonałeś jako osoba prywatna, a nie jako firma

Przeczytaj uważnie zanim zwrócisz towar:

• Prawo zwrotu towaru w ramach w/w ustawy bez podawania przyczyny przysługuje tylko Konsumentom
• Konsument ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru
• Zwrot towaru do naszego sklepu odbywa się na koszt Konsumenta (chyba, że zwrot towaru następuje po pomyłce sklepu wtedy sklep ponosi koszty transportu)
• Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru, chyba, że dotyczy to towarów NA ZAMÓWIENIE
• Konsument otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez nasz sklep

Zanim Konsument zdecyduje się odesłać towar do naszego sklepu należy upewnić się że:

- towar znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu
- towar nie nosi śladów użytkowania poza tymi jakie są konieczne do przetestowania produktu
- towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji
- Konsument dołączył formularz odstąpienia i podał swoje dane wraz z numerem telefonu, oraz informacją zawierającą dane do przelewu (do zwrotu środków)
- Konsument dobrze go zabezpieczył na czas transportu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Sprzedający rości sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu.
- w przypadku niespełnienia, którejś z powyższych zasad towar zwrot może nie zostać przyjęty, a zwrócony towar będzie można odebrać w siedzibie firmy.

Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

W przypadku zamówienia produktów oznaczonych hasłem: NA ZAMÓWIENIE, a następnie z niezawinionej przez sklep ,,TERM24" oraz firmę „MT Invest Sp. z o.o. Sp. k.” rezygnacji przez Konsumenta z zamówienia na te produkty, Sprzedający rości sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu, gdyż towar ten był sprowadzany na specjalne życzenie Konsumenta (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów).

W przypadku braku informacji o rezygnacji z zamówienia oraz braku oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta Sprzedający ma prawo do obciążenia Konsumenta kosztami transportu określonego w specyfikacji zamówienia w obie strony.
W przypadku braku odstąpienia od umowy Sprzedający ma prawo dochodzić zapłaty pełnej ceny za zrealizowaną umowę kupna sprzedaży.

Formularz zwrotu


ZWROTY

Bezpieczeństwo zakupów jest dla nas priorytetem, który obejmuje także możliwość dokonywania reklamacji.
Aby Państwo jako nasi Klienci, mogli dochodzić swoich praw w ramach reklamacji zakupionych towarów, prosimy o przysłanie do nas na adres pocztowy bądź mailowy reklamacje@term24.pl wypełnionego druku reklamacji.

1. W przypadku reklamacji uszkodzeń transportowych przesyłek dostarczonych do Państwa przez firmą kurierską:

ODBIÓR PRZESYŁKI OD KURIERA

• Przed odbiorem przesyłki prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie stanu opakowania zewnętrznego produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania (w szczególności wgnieceń, otarć, zabrudzeń, przedziurawień lub innych ubytków) koniecznie zwróć uwagę kurierowi i wspólnie opiszcie uszkodzenia w protokole szkody. Kurier nie może odmówić bycia obecnym przy sprawdzeniu przez Konsumenta zawartości przesyłki.

• Po przyjęciu przesyłki i rozpakowaniu jej w obecności kuriera dokładnie sprawdź towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru zadbaj o dokładne ich opisanie w protokole szkody (w większości przypadków, w miejscu powstania uszkodzenia mechanicznego produktu, opakowanie zewnętrzne również jest uszkodzone). Protokół szkody należy sporządzić samodzielnie, nie powierzając tego zadania kurierowi, ponieważ w takich przypadkach kurierzy niekoniecznie działają w interesie Konsumenta. Następnie niezwłocznie zgłoś zastrzeżenia w centrali przewoźnika i złóż reklamację.

• Jeżeli zdecydujesz się w ogóle nie przyjmować przesyłki, uprzejmie prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem 509 918 210 lub mailowo z informacjami dotyczącymi uszkodzeń.

• Uwaga!  Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia, chyba, że protokół odbioru nie został sporządzony z winy przewoźnika albo uszkodzenie paczki nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

• Jeżeli uszkodzenia towaru ujawnią się dopiero po rozpakowaniu przesyłki jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki a uszkodzeń nie można było zauważyć z zewnątrz, niezwłocznie po ich dostrzeżeniu powiadom kuriera i zażądaj sporządzenia protokołu szkody. Protokół spisz wspólnie z przedstawicielem przewoźnika lub sprawdź jego treść przed podpisaniem. Od treści protokołu może zależeć przebieg ewentualnego postępowania reklamacyjnego usługi transportowej. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu należy przesłać protokół na nasz adres mailowy, nie powierzając tej czynności kurierowi.

2. W przypadku reklamacji towarów, które nie działają w ogóle lub działają nieprawidłowo, posiadają wadę fabryczną lub są niekompletne:

Prosimy o przesłanie mailowo poprawnie wypełnionego formularza reklamacji zawierającego:

• opis usterki/uszkodzenia oraz informacja, kiedy stwierdzono uszkodzenie lub brak elementu
• numer zamówienia bądź numer faktury
• numer katalogowy uszkodzonego produktu
• zdjęcia uszkodzonego towaru
• imię i nazwisko osoby bądź nazwa firmy zgłaszającej reklamację

W większości przypadków reklamacja odbywa się za pośrednictwem producenta i jego serwisu. Nasz sklep pomoże Państwu uczestniczyć w całym tym procesie, jeśli tylko Państwo wyrażą taką chęć.

W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi (w 2 egzemplarzach) w celu podpisania jej i odesłania kopii do wystawcy faktury. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.

DRUK REKLAMACYJNY


WARUNKI GWARANCJI

Artykuły oferowane przez sklep www.term24.pl posiadające kartę gwarancyjną są objęte gwarancją producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. 
Podstawą gwarancji jest dowód zakupu - paragon, rachunek imienny lub faktura VAT. Jeżeli karta gwarancyjna nie została wypełniona przez obsługę sklepu to jest ona ważna także z dowodem zakupu. 
W przypadku zażyczenia sobie podbicia gwarancji, prosimy po otwarciu oryginalnego opakowania towaru przesłać gwarancję na adres firmy Term24 Sp. z o.o., ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz. Po wypełnieniu odeślemy ją niezwłocznie.

Prawa gwarancyjne posiada jedynie bezpośredni Nabywca towaru, dalsze jego odsprzedanie nie powoduje przeniesienia tych praw na kolejnego nabywcę.

Gwarancją są objęte tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:

• niewłaściwa instalacja,
• niewłaściwa obsługa,
• urazy mechaniczne,
• zjawiska atmosferyczne,
• zanieczyszczenia,
• eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,
• naprawa w nieautoryzowanych punktach.

 Warunki realizacji gwarancji są określone w broszurze gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane serwisy producentów (adresy punktów znajdują się na kartach gwarancyjnych i na stronach internetowych producentów).

W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi (w 2 egzemplarzach) w celu podpisania jej i odesłania kopii do wystawcy faktury. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.

pixel