Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuję Cię, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Ignatowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Term24 Sp. z o.o. , NIP: 953 271 31 71 (ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz), prowadzący serwis internetowy www.term24.pl.

Kontakt ze mną w celu uzyskania informacji o danych osobowych.

Możesz skontaktować się z mną za pomocą:

1) Poczty elektronicznej: kontakt@term24.pl

2) Telefonu: +48 509 918 210

3)  Listu wysłanego pod adres:
Term24 Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

·        przyjęcia oraz realizacji Twojego zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu www.term24.pl - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·        zapewnienia możliwości sprzedaży produktów drogą elektroniczną za pomocą …, w szczególności do zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem www.term24.pl - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·        kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z prowadzoną sprzedażą - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·        zapewnienia obsługi usług płatniczych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·        realizacji zwrotów, reklamacji oraz rozpatrywania skarg – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

·        do badania aktywności w Serwisie oraz w celach marketingowych – jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Przetwarzam też Twoje dane osobowe na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, to jest:

·        w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

·        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

·        windykacja należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

Mogę także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – o ile mi jej udzielisz (jeśli będę chciał przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę zostaniesz poproszony o jej wyraźne udzielenie).

 

Dobrowolność podania danych osobowych.

Do wykonania umowy potrzebuję od Ciebie następujących danych osobowych:

·        imię, nazwisko, adres (zamieszkania oraz dostawy), numer telefonu, a także adres e-mail – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

·        imię, nazwisko, adres (siedziby przedsiębiorstwa oraz dostawy), numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniam:

·        podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich;

·        podmiotom prowadzącym dokumentację księgową mojej firmy;

·        podmiotom prowadzącym obsługę prawną mojej firmy;

·        podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, w tym zajmujące się prowadzeniem i konserwacją serwisu sklepu www.term24.pl;

·        podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu www.term24.pl;

·        upoważnionym pracownikom Administratora;

·        podmiotom realizującym obsługę płatniczą transakcji;

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, masz prawo do:

·        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·        prawo do usunięcia danych,

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych,

·        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·        prawo do przenoszenia danych,

·        prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie oparte jest na takiej zgodzie,

·        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowuję przez czas obowiązywania umowy lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli przetwarzam je na podstawie Twojej zgody), a także po jej zakończeniu w celach:

·        dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń;

·        wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

pixel